Về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM

30/11/2019
Với chủ đề “Đồng bào các dân tộc TP.HCM bình đẳng, đoàn kết, phát huy nội lực cùng nhau xây dựng thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần III năm 2019 sẽ được tổ chức tại Hội trường Thành phố (Q.3, TP.HCM) vào hai ngày (11 và 12-12) sắp tới.

Buổi họp thông tin về Đại hội – Ảnh: Giao Hảo

Ông Tăng Cẩm Vinh, Phó Trưởng ban Tôn giáo – Dân tộc, Sở Nội vụ TP.HCM phát biểu về kế hoạch thực hiện Đại hội trong buổi họp báo sáng nay 29-11, tại Trung tâm Báo chí TP – cho biết đây là dịp tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đầu tư cơ sở hạ tầng, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, học nghề, nâng cao dân trí; giữ gìn, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc.
Theo ông Vinh, tại Đại hội năm nay cũng sẽ tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước (2009-2019); chuẩn bị nhân sự tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2020.
Được biết, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần III sẽ có sự tham dự của hơn 300 đại biểu, là đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố (Hoa, Chăm, Khmer, Mường, Tày, Nùng, Thái…); cùng đại diện các Ban Ngành, đoàn thể và khách mời
theo: GN

 

Tin Tức Liên Quan