Trưởng lão Hoà thượng Thích Quảng Độ tân viên tịch

23/02/2020

Trưởng lão HT.Thích Quảng Độ, vị giáo phẩm là tác giả của nhiều công trình biên dịch Phật học, đã viên tịch vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 22-2-2020 (nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Canh Tý), tại chùa Từ Hiếu, Q.8, TP.Hồ Chí Minh, trụ thế 93 năm.

Chân dung Trưởng lão HT.Thích Quảng Độ (1928-2020)

Trưởng lão HT.Thích Quảng Độ thế danh Đặng Phúc Tuệ, sinh năm 1928 tại tỉnh Thái Bình. Hoà thượng là nhà biên dịch của nhiều bản kinh, sáng tác, biên soạn nhiều tác phẩm, như:

– Kinh Mục Liên Sám Pháp

– Kinh Đại Phương tiện Phật Báo Ân

– Thoát vòng tục lụy, Sài Gòn 1962; (truyện dịch từ Hán văn của Tinh Vân)

– Dưới mái chùa hoang, Sài Gòn 1962; (truyện)

– Truyện cổ Phật giáo, Sài Gòn 1964;

– Ðại thừa Phật giáo tư tưởng luận

– Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận

– Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận

– Từ điển Phật học Hán Việt (2 tập)

– Phật Quang Đại Từ điển (9 tập)

Đặc biệt bộ từ điển đồ sộ Phật Quang Đại từ điển đã được xuất bản chính thức trong nước. Nhiều tác phẩm do Trưởng lão HT.Thích Quảng Độ biên dịch từ Hán văn và Anh ngữ đã được tái bản gần đây, góp nguồn tham khảo về nghiên cứu cho người học Phật.

Bộ Phật Quang Đại từ điển do Trưởng lão HT.Thích Quảng Độ biên dịch do NXB Phương Đông cấp phép in và tái bản trong nước.
Bộ Phật Quang Đại từ điển do Trưởng lão HT.Thích Quảng Độ biên dịch do NXB Phương Đông cấp phép in và tái bản trong nước.

Theo di huấn để lại, tang sự Trưởng lão HT.Thích Quảng Độ sẽ được tổ chức đơn giản. Tăng Ni, Phật tử đến lễ bái, thọ tang miễn phúng điếu, kể cả vòng hoa, trướng liễn, không điếu văn, tiểu sử, cảm tưởng và mọi hình thức khác. Mọi người chỉ đến lễ bái, thọ tang trong mật niệm theo nghi thức tâm tang.

nguồn: phatgiao.org.vn

Tin Tức Liên Quan