Tăng đoàn và tứ chúng tổ đình An Phú kinh hành- niệm Phật và thả hoa đăng kính mừng khánh đản đức Phật A DI ĐÀ.