Buổi lễ tưởng niệm, hiệp kỵ chư vị tiền bối tổ sư miền đông nam bộ tại Tổ Đình Long Thiền- Tp.Biên Hoà, ngày 10-01-2020 nhằm ngày 16-12-kỷ hợi.