Thông Bạch – Khai mở điểm an cư kết hạ tập trung tại chùa Quan Âm

6/04/2023

THÔNG BẠCH

V/v: Khai mở điểm an cư kiết hạ tập trung tại chùa Quan Âm.
Đc: 120 mễ cốc, phường 15, quận 08, Tp. Hồ Chí Minh

Kính bạch chư tôn thiền đức tăng già chứng minh!
Kính thưa quý phật tử gần xa!
Trong tinh thần:

“ Tỳ Ni tạng trụ – Phật Pháp diệc trụ
Tỳ Ni tạng diệt – Phật Pháp diệc diệt ”

 Nay, xét thấy duyên lành hội đủ, tứ chung trong tinh thần cộng trụ đồng tu, xiển dương giáo điển Phật đà.

Bổn tự chùa Quan Âm thành tâm khai mở hạ trường đầu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho chư tăng có điểm an cư trong 3 tháng mùa mưa y cứ theo luật tạng chế định.

Thành kính thông tri đến chư tôn thiền đức tăng có nguyện vọng tham dự khoá kiết hạ, vui lòng đăng ký:

1. Ban thư ký chùa Quan Âm. Địa chỉ: 120 Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh.
2. Ban thư ký chùa An Phú. Địa chỉ: 24 Phạm Hùng, Phường 10, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

Kính nguyện hồng ân tam bảo, gia hộ đạo pháp trường tồn, chư tôn thiền đức cùng quý phật tử vô lượng an lạc.

T.M. chùa Quan Âm
Viện Chủ

Hoà Thượng: Thích Hiển Đức

Tin Tức Liên Quan