Thông Bạch: Chương Trình Tết 2020

14/01/2020
 • Ngày 29 Tháng 12 Năm Kỷ Hợi (Nhằm Thứ Năm Ngày 23-01-2020)

– 16h00: Phật Tử Tề Tựu

– 17h00: Khoá Lễ Khai Đàn Dược Sư Thất Châu Tụng Xuyên Suốt 2 Tháng. Quý Vị Nào Có Nhu Cầu, Cầu An Đầu Năm Xin Ghi Danh.

 • Ngày 06 Tháng 03 Năm Canh Tý (Nhằm Chủ Nhật Ngày 29-03-2020)

– 6h00: Phật Tử Tề Tựu

– 8h00: Chính Thức Làm Lễ Hườn Đàn Dược Sư Thất Châu Và Tổ Chức Trai Tăng Cúng Dường, Kính Mời Quý Phật Tử Về Tham Sự Đông Đủ, Góp Phần Cầu Phúc – Cầu Thọ Nguyện Cho Bá Tánh Nhân Dân An Cư Lạc Nghiệp, Quốc Gia Hưng Thạnh.

 • Ngày 30 Tháng 12 Năm Kỷ Hợi Lúc:

– 23h00: Lễ Đón Giao Thừa, Nghinh Xuân Kỷ Hợi 2019 – Mừng Xuân Di Lặc – Khoá Lễ Kính Lăng Nghiêm.

– 1h00: Hoà Thượng Trụ Trì Phát Lộc Xuân Đầu Năm

 • Ngày Mùng 1 Tết Năm Canh Tý (Nhằm Thứ Bảy, Ngày 25-01-2020) Khai Kinh Pháp Hoa
 • Ngày Mùng 4 Tết Năm Canh Tý (Nhằm Thứ Ba, Ngày 28-01-2020)

– 4h00: Khởi Hành Đầu Xuân Lễ Phật (Hành Hương Thập Tự)

 • Ngày Mùng 8 Tết Năm Canh Tý (Nhằm Thứ Bảy, Ngày 01-02-2020)

– 18h00: Khoá Lễ Tụng Kinh Phổ Môn – Cầu An (Cúng Sao Hội)

 • Ngày 14 Tháng Giêng Năm Canh Tý (Nhằm Thứ Sáu, Ngày 07-02-2020)

– 15h00: Làm Lễ Quy Y Tam Bảo Cho Phật Tử, Quý Vị Nào Muốn Quy Y Xin Đăng Ký Trước (Nộp 2 Tấm Hình 3×4)

– 18h00: Khoá Lễ Tụng Kinh Sám Hối

 • Ngày Rằm Tháng Giêng Năm Canh Tý (Nhằm Thứ Bảy, Ngày 08-02-2020)

– 6h30: Truyền Giới Đạo Tràng Bát Quan Trai Giới Đầu Năm Canh Tý

– 8h00: Tụng Kinh Pháp Hoa Cúng Rằm Tháng Giêng (Thượng Ngươn). Mời Quý Phật Tử Dùng Cơm Đầu Năm

– 18h00: Khoá Lễ Tụng Kinh Phổ Môn – Cầu An (Cúng Sao Hội)

 • Ngày 16 Đến 19 Tháng Giêng Năm Canh Tý ( Nhằm Chủ Nhật, Ngày 09-02-2020)

– Chùa Tổ Chức Đi Đà Lạt (4 Ngày)

 • Ngày 27 Tháng Giêng Năm Canh Tý (Nhằm Thứ Năm, Ngày 20-02-2020)

– 8h00: Cúng Lễ Huý Kỵ tổ Sư HT Thượng Giác Hạ Thành

 • Ngày 14 Tháng 02 Năm Canh Tý (Nhằm Thứ Bảy, Ngày 07-03-2020)

– 18h30: Tiếp Tục Khai Giảng Lớp Giáo Lý Tại Giảng Đường Chùa An Phú.

Rất Mong Được Sự Tham Dự Đông Đủ Quý Phật Tử Gần Xa
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Ban Tổ Chức
Hoà Thượng THÍCH HIỂN ĐỨC

Tin Tức Liên Quan