Thành lập Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh

11/07/2020

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN ban hành Thông tri số 02/TTr-HĐCM hôm mùng 8-7-2020 chính thức thành lập Hội đồng Giám luật gồm 7 giáo phẩm Trưởng lão thuộc Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và 1 vị Thư ký.

Ảnh: Bảo Toàn
Theo đó, trong Thông tri gửi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh ấn ký thay Đức Pháp chủ, cho biết việc thành lập Hội đồng Giám luật căn cứ khoản 6 Điều 16, chương IV Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI và được sự chuẩn y của Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Hội đồng Giám luật.
Chư vị giáo phẩm thành viên, gồm: Trưởng lão HT.Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký; Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ; Trưởng lão HT.Thích Dương Nhơn, Phó Pháp chủ; Trưởng lão HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật; Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ; Trưởng lão HT.Thích Viên Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Thư ký là TT.Thích Giác Dũng, Tiến sĩ Luật học, Trưởng khoa Luật, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.
Thông tri cũng cho biết văn phòng của Hội đồng Giám luật đặt tại chùa Quán Sứ, số 73 Phố Quán Sứ, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội và thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM.
Theo Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI, Hội đồng Chứng minh là cơ quan lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của GHPGVN. Hội đồng Chứng minh suy cử Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh để thực thi các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Chứng minh giữa hai kỳ Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc; giám sát và chứng minh các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội.
nguồn: giacngo.vn

Tin Tức Liên Quan