Hoà thượng ân sư- đạo hiệu Thích Hiển Đức, viện chủ Tổ Đình An Phú, tặng quà lưu niệm đến các hành giả tại đạo tràng Chùa Phước Quang