Buổi lễ tưởng niệm, hiệp kỵ chư vị tiền bối tổ sư miền đông nam bộ tại Tổ Đình Long Thiền- Tp.Biên Hoà