NGHI THỨC CÚNG GIAO THỪA – CẦU AN ĐẦU NĂM

13/01/2020

MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020- PL: 2562
TỔ ĐÌNH AN PHÚ
24 PHẠM HÙNG, P10, Q8, TP.HCM

KÍNH CHÚC QUÝ PHẬT TỬ VẠN SỰ CÁT TƯỜNG
♣ꝏ♣

NGHI THỨC CÚNG GIAO THỪA-CẦU AN ĐẦU NĂM
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ BI LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

     Nhất tâm phụng thỉnh: nam mô thập phương thường trụ tam bảo quang giáng đạo tràng (gia đình) chứng minh hương nguyện.

     Nhất tâm phụng thỉnh: đương quyền chủ thể Thái Thượng Lão Quân hành trình, Châu Vương hành khiến, Thiên Ôn hành binh, Lý Tào phán quan, Thiên Tặc Quỷ Vương hành ôn, chư vị tôn thần đồng thùy chứng giám.

     Nhất tâm phụng thỉnh: Ngũ Phương Ngũ Thổ tôn thần, Thổ Địa Thần Hoàng, Phước Đức Chánh Thần, Táo Thủ Thần Quân liệt vị tôn thần đồng thùy chứng giám.

     Hôm nay là đêm giao thừa ( hoặc ngày..tháng..năm..). Con tên là:……………sắm sanh lễ vật hương đăng trà quả thiết lập án tiền, khấn nguyện mười phương chư Phật, Bồ Tát, chư vị thiện thần từ bi gia hộ gia đình chúng con tên là:………………….

     Bước sang năm mới được bình an lợi lạc, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, hiện tiền phước thọ tang long, vạn sự đều được may mắn tốt đẹp.

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT

NAM MÔ ĐẠI TỪ BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ
ÂM BỒ TÁT, TÁC ĐẠI CHỨNG MINH (đọc 3 lần-lạy 3 lạy)

Tin Tức Liên Quan