Lễ Phật Thành đạo tại Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội

3/01/2020

Chiều 2-1, lễ Phật thành đạo (8-12 âm lịch) đã diễn ra trang nghiêm, thành kính trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

z1684899727532_1ba444d3355b7ceca182dea1cc4922e3.jpg
Quang cảnh buổi lễ
HT.Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thư ký HĐTS, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện; TT.Thích Minh Quang, Phó Văn phòng 1 Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện; NS.Thích Diệu Bản, Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện cùng hơn 500 Tăng Ni sinh của Học viện.
Sau lễ dâng hương, HT.Thích Thanh Đạt đã nhắc lại một phần trong kinh Pháp Hoa: “Vì đại sự nhân duyên Như Lai ra đời, vì sự lợi ích, an lạc cho chư thiên và loài người Như Lai xuất hiện ở đời”, đồng thời khẳng định giáo lý của Đức Thế Tôn có tính ứng dụng và giá trị miên viễn, luôn phù hợp với mọi tầng lớp, lứa tuổi, mọi xã hội và thời đại, giúp con người tìm thấy sự an lạc, thanh tịnh ngay trong đời sống hiện tại.
Nói về tầm quan trọng của ngày Phật thành đạo, TT.Thích Minh Quang nhận định Đức Phật chính là nhà cách mạng đầu tiên về nhân quyền và bình đẳng của nhân loại. Bằng chứng là Thế Tôn đã phá bỏ truyền thống phân chia giai cấp lâu đời của giai cấp Bà-la-môn, đồng thời thiết lập chủ nghĩa bình đẳng trong giới luật và đời sống Tăng đoàn với sáu pháp lục hòa, đặc biệt là năm giới cho người tại gia.
“Tất cả những điều trên có thể coi là những tiêu chuẩn mẫu mực để tạo nền móng đạo đức, hạnh phúc gia đình, trật tự xã hội, từ đó con người biết cách làm chủ bản thân, biết sống đời vô ngã vị tha. Ngày nay, việc quay trở lại suy ngẫm, thực hành lời dạy của Đức Phật đối với mỗi con người lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Mọi con đường thể hiện sự an vui, đạo đức thì đều là con đường của Đức Phật…”, Thượng tọa nói.
Buổi lễ kết thúc với phần tụng kinh Chuyển pháp luân và nghi thức dâng đăng cầu quốc thái dân an.
z1684899736146_f814b059afb8e42e1b93b2c4306aab42.jpg
Dâng hương cúng dường
z1684899733291_bcca12578bfa9e00834d745cb0544af0 (1).jpg
Trì tụng kinh Chuyển Pháp luân

z1684899736142_1bce06de5630ba2690f3de94050ccde3 (1).jpg

z1684899732295_c9d321302800eabee20dd07803c86778.jpg
Hoa đăng cúng dường

Ngô Đình Khoa
Nguồn: giacngo.com

Tin Tức Liên Quan