Lễ hội Trì tụng Tam tạng kinh điển Tipitaka quốc tế lần thứ 15 tại Bồ-đề Đạo Tràng

5/12/2019

Lễ hội Trì tụng Tam tạng kinh điển Tipitaka quốc tế (ITCC – International Tipitaka Chanting Ceremony) lần thứ 15 được diễn ra ngay dưới cội Bồ-đề tại Bồ-đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật đạt được giác ngộ, từ ngày 02/12 đến ngày 12/12 hằng năm.

Lễ hội Trì tụng Tam tạng kinh điển Tipitaka quốc tế (ITCC – International Tipitaka Chanting Ceremony) lần thứ 15 được diễn ra ngay dưới cội Bồ-đề tại Bồ-đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật đạt được giác ngộ, từ ngày 02/12 đến ngày 12/12 hằng năm. Lễ hội này được sự tài trợ của Hội Ánh sáng Phật pháp Quốc tế và do Hội đồng Trì tụng Tam tạng Kinh điển Quốc tế. Và năm 2019 và 2020 sẽ do Việt Nam làm thí chủ đăng cai tổ chức.

Lễ hội Trì tụng Tam tạng Kinh điển Tipitaka Quốc tế được khởi xướng vào năm 2006 tại Bồ-Đề Đạo Tràng nhân dịp kỷ niệm 2500 ngày Đức Phật thành đạo. Những người tổ chức sự kiện này đã phát biểu rằng: “Mục đích của lễ hội này là để mỗi năm tụng đọc tuần tự những phần trong tam tạng kinh điển bằng tiếng Pali, để cho toàn bộ tam tạng kinh điển được Tăng đoàn quốc tế trì tụng ngay dưới cội Bồ-đề”. Công đức của việc trì tụng này được hồi hướng và cầu nguyện cho nền hòa bình của thế giới và sự hòa hợp nội tại.

Có khoảng 3.000 tu sĩ Phật giáo và tín đồ Phật từ đến từ Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Lào, Nepal, Myanmar, Thái Lan, Sri Lanka, Indonesia và Việt Nam đã tham gia lễ hội.

78360852_2555834907865293_2670741364802584576_o

Suốt trong mười ngày diễn ra lễ hội, các thành viên thuộc tăng đoàn quốc tế trì tụng kinh điển suốt cả ngày. Vào buổi tối, các vị trưởng lão có uy tín đã giảng dạy và chia sẻ giáo lý đến với hội chúng vào mỗi tối. Ngoài ra, vào ngày 13-12, Hội đồng Trì tụng Tam tạng Kinh điển Quốc tế cùng với tu viện Nava Nalanda, Ban Quản lý thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng, Liên đoàn Phật giáo quốc tế, và Sarvodaya, đã tổ chức chuyến đi bộ dọc theo “Còn đường Đức Phật” từ Jethian ở Gaya. Hàng nghìn tu sĩ và tín đồ Phật tử từ khắp nơi trên thế giới cũng cùng tham gia chương trình này.

78268064_2555835414531909_5073977898528931840_o

Ngoài ra, vào ngày 13-12, Hội đồng Trì tụng Tam tạng Kinh điển Quốc tế cùng với tu viện Nava Nalanda, Ban Quản lý thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng, Liên đoàn Phật giáo quốc tế, và Sarvodaya, tổ chức chuyến đi bộ dọc theo “Còn đường Đức Phật” từ Jethian ở Gaya. Hàng nghìn tu sĩ và tín đồ Phật tử từ khắp nơi trên thế giới cũng cùng tham gia chương trình này.

Đại lễ trùng tụng Tam tạng thánh điển Tipitaka quốc tế lần thứ 15 – năm 2019 được cử hành do Việt Nam làm thí chủ đăng cai tổ chức.

Theo đó, thông qua việc trì tụng kinh, Tăng Ni và Phật tử được ôn lại lời dạy của bậc Đạo sư Chánh đẳng, Chánh giác và duy trì truyền thống bảo tồn Kinh tạng Nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền trao cho chúng sanh hơn 2600 năm trước.

Một số hình ảnh tại Lễ hội:

theo: phatgiao.org

Tin Tức Liên Quan