Lễ bố-tát trong đợt dịch corona, Tán hoa cúng Phật…

17/02/2020
Chư Tăng tại TP.HCM tập trung làm lễ bố-tát đầu năm Canh Tý tại Việt Nam Quốc Tự; Lễ cầu nguyện an lành đầu năm tại các tự viện; Cách ứng phó và thái độ của Phật tử trước dịch bệnh do virus corona gây ra; Lễ tán hoa của Phật giáo Nhật Bản tại chùa Vĩnh Nghiêm…
Câu chuyện văn hóa kỳ này dành nói về một ngôi tự viện đặc biệt tại Hàn Quốc, đó là chùa Phước như Hải Ấn – nơi lưu giữ mộc bản đại tạng kinh Hàn Quốc, di sản văn hóa thế giới.
Mời quý vị cùng theo dõi.

nguồn: giacngo.vn

Tin Tức Liên Quan