Dừng tổ chức Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN giữa năm 2021

16/07/2021

Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa có Công văn số 173/HĐTS-VP1 ngày 15-7-2021 phổ biến đến chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố về việc Báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021.

Công văn nêu rõ: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam. Thực hiện chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự không tổ chức hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thường niên theo kế hoạch tập trung đông người. Công tác sơ kết Phật sự được thông qua bằng hình thức trực tuyến và gửi báo cáo tới các thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Ban Thư ký căn cứ vào các báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021 của các Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã tổng hợp bản báo cáo sơ kết và phương hướng hoạt động Phật sự chung của toàn Giáo hội.

Ban Thư ký xin kính trình chư tôn đức liễu tri (đính kèm báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021) và tiếp tục đón nhận các ý kiến đóng góp của chu tôn đức cho 2 văn kiện quan trọng này.

Báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm

Phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021

Công văn của Trung ương GHPGVN, ngày 15-7-2021.
Công văn của Trung ương GHPGVN, ngày 15-7-2021.

theo: phatgiao.org.vn

Tin Tức Liên Quan