6/03/2020

Nghi Thức Cầu An

NGHI THỨC CẦU AN (KINH PHỔ MÔN NGHĨA) (Khi sắp tụng kinh, rửa mặt súc miệng y áo trang...
Xem tiếp »
6/03/2020

Ý Nghĩa Kinh Phổ Môn

KINH PHỔ MÔN (Ý nghĩa Cầu an)    Quí Phật tử kính mến! ­  Cứ mỗi lần trong gia...
Xem tiếp »
4/03/2020

Ý Nghĩa Kinh Di Đà

A Di Đà Phật Quí vị Phật tử thân mến!           Hầu hết Phật giáo...
Xem tiếp »