1/08/2020

Tinh thần Phật giáo Đại thừa

Thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy đánh dấu mốc từ khi Đức Phật thành đạo đến khi Đức Phật...
Xem tiếp »
6/01/2020

Sự Tương Quan Giữa Giới – Định – Tuệ

Giới, Định và Tuệ là ba môn tu học quan trọng trong Phật giáo. Ta thường hay nói “Nhân...
Xem tiếp »
4/12/2019

Những vấn đề triết học Phật giáo – siêu hình học

Việc nghiên cứu triết học Phật giáo trên cơ sở những văn bản hệ thống được giữ lại trong...
Xem tiếp »