11/05/2020

Cầu nguyện có được kết quả như ý không?

Phật nói cũng vậy, nếu người tạo tội thập ác, nhất định phải đoạ địa ngục, không làm sao...
Xem tiếp »
27/04/2020

Sự bảo vệ tốt nhất của chúng ta chính là từ bi

Binh lính được huấn luyện những kỹ năng chiến đấu, trong đó có những kỹ năng tiêu diệt càng...
Xem tiếp »
18/03/2020

Thiền định Phật giáo và khoa sinh học

Mục đích của Phật giáo và khoa học là khám phá ra qui luật của tự nhiên, và cuối...
Xem tiếp »
14/03/2020

Một tiếng Di Đà khiến xe được ngừng lại

Sức mạnh của câu niệm Phật thật vi diệu, không có một thế lực ma quỷ, oan hồn nào...
Xem tiếp »
25/12/2019

Chùa lớn chùa nhỏ không quan trọng

Gần đây, những sự cố về Phật giáo đã làm xôn xao dư luận. Và từ đó, không ít...
Xem tiếp »
4/12/2019

Nhận diện để phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam

Bản chất của chánh pháp trong đạo Phật rất cao siêu mà vẫn gần gũi, phù hợp với nền...
Xem tiếp »
4/12/2019

Đức Phật không trả lời những câu hỏi siêu hình

Đức Phật tùy cơ thuyết pháp, Ngài không dùng những gì mang tính huyền hoặc để thuyết giảng, cũng...
Xem tiếp »