4/06/2020

Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ tát

Thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát bạn sẽ không còn si mê. Vì Bồ tát sẽ giúp bạn...
Xem tiếp »
28/05/2020

Tàm và quý: Hai diệu pháp bảo hộ thế gian

Tàm, quý đều là tâm hổ thẹn với các điều tội lỗi, xấu xa mà mình đã tạo ra....
Xem tiếp »