1/08/2020

Tinh thần Phật giáo Đại thừa

Thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy đánh dấu mốc từ khi Đức Phật thành đạo đến khi Đức Phật...
Xem tiếp »
4/06/2020

Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ tát

Thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát bạn sẽ không còn si mê. Vì Bồ tát sẽ giúp bạn...
Xem tiếp »
28/05/2020

Tàm và quý: Hai diệu pháp bảo hộ thế gian

Tàm, quý đều là tâm hổ thẹn với các điều tội lỗi, xấu xa mà mình đã tạo ra....
Xem tiếp »
20/05/2020

Biểu tượng nhành dương liễu với ý nghĩa giáo lý tùy duyên bất biến

Với biểu tượng bình cam lồ và nhành dương liễu trên tay Quán Thế Âm Bồ tát, nếu là...
Xem tiếp »
11/05/2020

Cầu nguyện có được kết quả như ý không?

Phật nói cũng vậy, nếu người tạo tội thập ác, nhất định phải đoạ địa ngục, không làm sao...
Xem tiếp »
2/05/2020

Phân biệt nghiệp thiện và nghiệp ác

Bất cứ việc gì bạn làm cũng có thể trở thành Thiện nghiệp. Hầu hết những đau khổ mà...
Xem tiếp »
27/04/2020

Sự bảo vệ tốt nhất của chúng ta chính là từ bi

Binh lính được huấn luyện những kỹ năng chiến đấu, trong đó có những kỹ năng tiêu diệt càng...
Xem tiếp »
25/04/2020

Tâm hoang vu khiến ta sợ hãi

Sợ hãi là một trạng thái tâm lý thường xảy ra khi người ta sống một mình, nhất là...
Xem tiếp »
20/04/2020

Vô thường trong kinh Pháp cú (II)

Tâm dẫn đầu các Pháp, tâm là tối thượng, mọi hành động đều do tâm hướng dẫn, do tâm...
Xem tiếp »
14/04/2020

Vô thường trong kinh Pháp cú (I)

Vô thường nghĩa là không thường, không mãi mãi ở yên trong một trạng thái cố định, luôn luôn...
Xem tiếp »