4/03/2020

Kinh Di Đà

Tịnh pháp giới chơn ngôn Án, lam tóa ha. (3 lần) Tịnh tam nghiệp chơn ngôn Án ta phạ...
Xem tiếp »