20/08/2021

Giữ tâm an một chỗ, không việc gì không thành tựu

Đức Phật dạy khi tu được tâm an định thì mọi việc tốt lành – “Tâm an vạn pháp...
Xem tiếp »
11/08/2021

Sự an lạc đến từ buông bỏ

Càng có tiền, càng có quyền hay có sắc dục thì những hiểm nguy, những nghi kị tham san...
Xem tiếp »
26/05/2021

Hãy từ bi hỷ xả nhưng xin đừng chìm trong vô minh

Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng...
Xem tiếp »
11/12/2019

Phật dạy các tỳ kheo nên nói, nên làm điều gì?

Phật dạy các Tỷ kheo: Nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Thế thì ý nghĩa...
Xem tiếp »
5/12/2019

Không làm các điều ác, Nên làm các việc lành, Tự thanh tịnh Tâm

Chúng ta học Phật nên bỏ đi thói quen cũ này. Tọa thiền, niệm Phật chỉ là hình tướng...
Xem tiếp »
2/12/2019

Lời Phật dạy: Mối quan hệ giữa thầy và trò

Người học trò đến với thầy cần phải chú tâm lắng nghe và tiếp nhận những điều thầy chỉ...
Xem tiếp »