10/08/2021

Đạo nghĩa vợ chồng theo lời Phật dạy

Nếu vợ chồng biết chung sống với đầy đủ trách nhiệm và bổn phận theo năm cách đã nói...
Xem tiếp »
8/07/2021

Vô minh là không biết vô thường, sinh diệt

Minh trong đạo Phật là tuệ giác, thấy biết như thật về vạn pháp. Đức Phật khi thành đạo...
Xem tiếp »
Đức Phật khuyên các em nhỏ không nên làm bất kỳ một nghiệp ác nào, dù trước mặt hay sau lưng.
25/05/2021

Đừng tích tập điều ác dù nhỏ

Đức Phật khuyên dạy các em nhỏ gợi ý tưởng thiết thực cho các bậc cha mẹ trong việc...
Xem tiếp »
24/05/2021

Điều đặc biệt nhất của Đức Như Lai

Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời đã là một điều vô cùng cao đẹp. Người sinh ra trong...
Xem tiếp »
6/02/2020

Để “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”

Giữa dòng chảy cuộc sống, trong các mối tương quan trùng trùng điệp điệp của xã hội, có thể...
Xem tiếp »
5/12/2019

Lời vàng Phật chỉ về sự nguy hiểm của tâm sắc dục đối với đời người

Khi con người đam mê thích thú trên sắc dục thì cũng giống như hai cục nam châm vậy,...
Xem tiếp »
4/12/2019

Phật dạy tu trong cảnh nghèo khó

Chúng ta có thể nghèo tiền nghèo bạc thiếu thốn khó khăn đủ thứ, chớ đâu có nghèo nàn...
Xem tiếp »
2/12/2019

Phật dạy 20 câu thiền ngữ giúp cuộc sống an nhiên, vui vẻ

Phật dạy mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại tâm. Vì vậy...
Xem tiếp »