30/11/2019

Lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni tóm tắt

Để tỏ lòng tôn kính và tri ân sâu sắc đối với đức Thế Tôn, mỗi người đệ tử...
Xem tiếp »
30/11/2019

Cuộc đời của Đức Phật

Nguyên Tác: JOHNATHAN LANDAW – Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN Sự Giáng Trần Phúc Lợi Nhiều, rất nhiều...
Xem tiếp »