27/05/2021

Tại sao Đức Phật chọn Đản sinh nơi rừng cây?

Trong cuộc đời Đức Phật – Đạo Sư của chúng ta – có bốn sự kiện trọng đại đều...
Xem tiếp »
13/12/2019

Đức Phật không thấy ai là kẻ thù

Đức Phật bình đẳng giáo hóa chúng sinh không biết mệt mỏi, không biết nhàm chán, không oán giận...
Xem tiếp »
30/11/2019

Phật và Thánh Chúng – 04. Thánh chúng ngoài Thập đại đệ tử

Như đã biết trong một đoạn trước, Thánh chúng đệ tử của Phật không chỉ giới hạn trong số...
Xem tiếp »
30/11/2019

Phật và Thánh Chúng – 03. Thập đại đệ tử

Trong suốt bốn mươi chín năm giáo hóa, từ thành đạo cho đến niết bàn, Phật quy tụ xung...
Xem tiếp »
30/11/2019

Phật và Thánh Chúng – 02. Phật giáo hoá

NGƯỜI ĐẦU TIÊN GẶP PHẬT             Trên đường từ gốc Bồ đề đến thành Ca Thi, Phật gặp một người...
Xem tiếp »
30/11/2019

Phật và Thánh Chúng – 01. Đức Phật

Giáo chủ sáng lập Phật giáo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sàkya Muni). Ngài giáng sanh tại...
Xem tiếp »
30/11/2019

Phật và Thánh Chúng (Lời Tựa)

THAY LỜI TỰA Sau bao năm tìm đọc và suy gẫm lịch sử Phật, ấn tượng mạnh nhất đập...
Xem tiếp »
30/11/2019

Lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni tóm tắt

Để tỏ lòng tôn kính và tri ân sâu sắc đối với đức Thế Tôn, mỗi người đệ tử...
Xem tiếp »
30/11/2019

Cuộc đời của Đức Phật

Nguyên Tác: JOHNATHAN LANDAW – Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN Sự Giáng Trần Phúc Lợi Nhiều, rất nhiều...
Xem tiếp »